BARSZCZ STOP !

 Nasza firma 

BARSZCZ STOP! jako nieliczna firma w Polsce posiada odpowiednie kwalifikacje do zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

Jesteśmy zespołem specjalistów i techników z zakresu likwidacji i usuwania roślin inwazyjnych m.in. barszcz Sosnowskiego. Każdy przypadek traktujemy wyjątkowo. Analizujemy i dobieramy do niego odpowiednio opracowaną metodę zwalczania dającą pewność.

Stosujemy metody zalecane przez Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski. 

Gwarantujemy Państwu, że  przez nas usługi zostaną wykonane z należytą starannością oraz z zachowaniem norm bezpieczeństwa.


❈ Nasi Partnerzy 


Współpracujemy ściśle z uznaną firmą z branży sanitarnej ICDDD. Dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować najtrudniejsze zadania na terenie całego kraju.

Copyright © 2021 Barszcz Stop! Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Webnode
Create your website for free!