Pozbądź się problemu już dziś!

 ❈ Zabiegi mechaniczne i chemiczne


Aby skutecznie zwalczać rozprzestrzenianie się inwazyjnego gatunku rośliny oraz zminimalizować koszty jego zwalczania na terenach szczególnie narażonych należy podjąć zapobiegawcze kroki. Warto również monitorować dotychczasowe stanowiska występowania barszczu Sosnowskiego. Istnieją metody mechaniczne i chemiczne zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Do zabiegów mechanicznych możemy zaliczyć wykopywanie rośliny, podcinanie korzeni, ścinanie roślin, koszenie, usuwanie baldachów. Poza podcinaniem korzeni żadna z tych metod nie daje efektu całkowitego niszczenia rośliny. Uzyskać to można dopiero w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych, stosując 2-3 zabiegi rocznie.

Jeśli mowa o sposobach chemicznych to używamy wysoce specjalistycznych herbicydów. Rozprowadza się go poprzez opryskiwanie terenów gdzie występuje barszcz. Herbicyd doprowadza do obumarcia rośliny, jednak trzeba się liczyć z tym, że ona się odbuduje i zakwitnie na następny rok.

UWAGA !

Wszelkie prace związane z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego, należy przekazać odpowiednio wyszkolonym do tego firmom!

Copyright © 2021 Barszcz Stop! Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Webnode
Create your website for free!